Det er ikke alltid bare pengene som teller

Det er ikke så vanlig at klubber betaler overgangssummer i håndball. I alle fall slett ikke på det samme nivået som innen fotballen der fenomenet er veldig mye mer utbredt og summene som utveksles klubbene imellom er betydelig høyere. I løpet av det siste tiåret har det imidlertid skjedd en utvikling også på dette området. Alle klubber ønsker gode resultater – det krever ikke bare spillerne, men i minst like stor utstrekning fanskare og sponsorene. Uten deres støtte er klubben verdiløs så derfor strekker de seg langt for å få tak i de beste spillerne. I en stadig tøffere konkurranse om de beste spillerne ser stadig oftere klubbene seg nødt til å betale for å få løs de de vil ha tak i fra de kontrakter de måtte være bundet av.

Hvilke beløp vi snakker om her skal være uvisst, men det er i alle fall ikke å overdrive at noen hundre tusen kroner er gjengse beløp når det gjelder overgangssummer i norsk håndball. Går man utenlands er sikkert beløpene vesentlig høyere for det er grunn til å tro at betalingsviljen og -evnen er større ute i Europa der det er betydelig mer penger i omløp en her hjemme på berget.

Ikke bare kjøp – leie blir vanligere

Et fenomen som er blitt stadig vanligere i internasjonal håndball er at de store klubbene låner spillere av hverandre. Skjønt låner er vel ikke det rette ordet. Leier er nok mer passende ettersom den mottakende klubben må betale den avgivende klubben. Slike leieinntekter er gull verd for mange klubber. Dessuten er det et kvalitetsstempel at man viser omverdenen at man i stand til å fostre spillere som andre klubber vil bruke. Det betyr også mye for rekrutteringen at unge gutter og jenter ser at om man lykkes i denne klubben så finnes det dessuten muligheter til å få prøve seg på andre og enda større arenaer.

Det er ikke alltid bare pengene som teller

Men utfordringene er ofte større enn det å kunne blad opp tilstrekkelig med penger når en klubb vil rekruttere nye spillere. For alle spillere har et liv utenfor håndballen og det er nok bare de aller færreste som vil kaste alt annet på båten for å kunne ofte seg helt og holdent for idretten sin. Derfor blir det viktig å kunne legge forholdene til rette slik at spillerne får tid og mulighet til å omgås familie og venner.

Skal en spiller ville flytte på seg fra det miljøet han eller hun har vokst opp i og til et helt nytt miljø, ja kanskje til og med et helt nytt land der man snakker et helt annet språk, så vil normal de klubber som kan stille til disposisjon en attraktiv bolig i nærheten av klubbhuset og treningsarenaen stille sterkt. Kan man i tillegg lokke med at det finnes gode jobbmuligheter for en eventuell partner og fine oppvekstvilkår for småbarn så øker mulighetene for å tiltrekke seg bra spillere betydelig.

Å kunne vise til et godt sosialt miljø i klubben og en engasjert og hengiven fanskare er jo dessuten alltid et pluss.