Lokal forankring er alfa og omega

Det er veldig viktig for enhver idrettsklubb att man har en solid forankring i sitt lokalmiljø. På dette området er det ikke noe annerledes for håndballklubber enn for andre. Et bredt og gjensidig forhold mellom klubben og folk, myndigheter og næringsliv på stedet er faktisk alfa og omega om man vil lykkes med ideelle virksomheter som en håndball klubb normalt er.

For klubben er det viktig av mange grunner. Ikke minst for å sikre rekrutteringen til håndballen generelt og til klubben spesielt. En klubb som kan vise til gode forhold både sportslig og sosialt trekker til seg gutter og jenter som kanskje ellers vil velge en annen sport eller rett og slett velge å gå til en annen klubb litt lenger bort, men som de opplever som bedre og mer fremgangsrik. Det finnes ikke bedre ambassadører for en klubb enn ungdommer som trives og utvikler seg positivt.

Tilfredse ungdommer gir tilfredse foreldre som i sin tur stiller opp for klubben i ulike sammenhenger. Være seg inntektsbringende innsatser som pølse- eller vaffelsalg, lotterier eller medlemsverving. Eller dugnadsinnsatser der oppgaver skal utføres som eller måtte utføres av ekstern, betalt hjelp. Det finnes i det hele tatt mange frivilligoppgaver som utføres ideelt av ivrige foreldre som støtter klubben fordi de ser at barna deres trives der.

Fansen er viktig

En klubb som lykkes lokker også mange tilskuere til tribunene. Entusiastisk og standhaftige fans som støtter klubben sin tykt og tynt. En uvurderlig styrke for en hver klubb for det er jo tross alt slik at det går opp og ned også for håndballklubber og da er det godt å vite at det finnes en skare der ute hvis hjerter banker for klubben uansett. Jo sterkere lojaliteten er til klubben lokalt, jo lettere er det å få gjennomslag for ønsker både hos myndigheter og hos potensielle sponsorer.

For det er ikke mulig å komme utenom det faktum at klubber ikke klarer seg utelukkende med kontingenter, småsalg og deltakeravgifter. Det må flere og større penger til for at en klubb skal kunne utvikle seg. I denne sammenhengen sier det seg selv at en veldrevet klubb med tillitvekkende styre og ledelse som kan dokumentere bred støtte lokalt og gode resultater nasjonalt, mye lettere vil få plass i de kommunale budsjetter enn klubber uten en slik forankring. De vil også ganske sikkert bli prioritert når andre knappe ressurser skal fordeles. Ikke minst når det gjelder tildeling av tider i den lokale idrettshallen med mer.

Sats på lokale sponsorer

Lokal forankring er også viktig når det gjelder det å skaffe klubben sponsorinntekter. For de aller fleste finnes de mest sannsynlige sponsorene i nærmiljøet. Lokale bedrifter som gjerne vil støtte lokal idrett og på den måten styrke båndene mellom seg og sine kunder, eksisterende og potensielle, i nærmiljøet. En klubb som almenheten oppfatter som positiv og viktig for lokalsamfunnet vil lettere kunne komme i en lønnsom dialog med lokale næringsdrivende. Store sponsorer uten lokal forankring er vanskeligere å nærme seg. Der er det mange om beinet og det kan koste mer enn det smaker å jobbe for å få dem på sponsorlaget.